Política de privacitat

A través de la present política de privacitat Eduard Esteve Riba desitja informar totes les persones que naveguin i accedeixin a la pàgina web www.eduesteve.com sobre els tractaments de dades personals realitzats.

L'accés a la pàgina web no requereix un registre previ. En tot cas, l'Usuari amb la seva navegació accepta íntegrament la present política de privacitat i política de cookies.

Abans de l'enviament de qualsevol sol·licitud d'informació a través del formulari de contacte d'aquesta pàgina web, l'usuari ha d'acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat per al tractament de les dades amb les finalitats indicades.

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas con respecto a el tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos y subsidiariamente en lo no regulado, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal de Eduard Esteve Riba le informa:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable

Eduard Esteve Riba

47443324M

Avinguda President Companys 124, 4t 3a – 08911 Badalona (Barcelona).

Finalitat i conservació de les dades

Eduard Esteve Riba tractarà les dades dels Usuaris acord les següents finalitats:

1. Gestionar l'ús de les funcionalitats posades a disposició a través del Lloc Web.

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i / o negocial entre l'Usuari i Eduard Esteve Riba. Per al cas que les sol·licituds efectuades per un usuari no mantinguin una relació contractual, les dades es conservaran fins haver resolt aquesta sol·licitud.

2. Mantenir informats els usuaris mitjançant comunicacions comercials sobre serveis i novetats de Eduard Esteve Riba. L'Usuari només rebrà les comunicacions comercials en cas d'acceptació, marcant la casella corresponent. Aquestes dades només seran tractades fins al moment en què l'Usuari retiri el seu consentiment o exerceixi el dret d'oposició.

Legitimació

El tractament d'aquestes dades està legitimat per:

1. Execució de les obligacions contractuals i / o negocials.

2. Consentiment de l'interessat per a l'enviament de sol·licituds, inclusió en el procés de selecció o recepció de comunicacions comercials.

Destinataris

Les dades dels usuaris no se cediran a tercers a excepció d'obligació legal.

Drets

En cualquier momento el Usuario podrá ejercer gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión los datos, así como los demás derechos regulados en el Reglamento (UE) 679/2016, es decir, el derecho a la portabilidad y la limitación del tratamiento, mediante un escrito acompañado de una copia del DNI o documento válido que lo identifique, en la dirección Avinguda President Companys 124, 4t 3a – 08911 Badalona (Barcelona) (Ref. «Protección de Datos» ), o en la siguiente dirección de correo electrónico info@eduesteve.com.

Eduard Esteve Riba informa l'Usuari que, si ho estima oportú, té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en l'apartat de contacte?

En cuanto a los formularios del Sitio Web, el Usuario debe rellenar los marcados como «requerido». No completar los datos personales requeridos o hacerlo parcialmente puede suponer que Eduard Esteve Riba no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, Eduard Esteve Riba quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l'Usuari facilita Eduard Esteve Riba han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitza i sense errors. L'Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Menors d'edat

Els menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals a Eduard Esteve Riba. sense el previ consentiment dels seus pares i / o tutors legals.

En aquest cas Eduard Esteve Riba detectés que l'usuari és menor de 14 anys es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d'identitat equivalent, o, si s'escau, l'autorització dels seus pares i / o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d'aquest requisit o manca de resposta.

Medidas de seguridad  implantadas

Eduard Esteve Riba informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment d'acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i els serveis de la societat de la informació.

Eduard Esteve Riba té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l'Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o de 'medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Xarxes socials

Eduard Esteve Riba disposa de perfils a les xarxes socials per tal de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats a través de la pàgina web, interactuar amb els usuaris i oferir el canal d'atenció i interacció social.

A continuació, se citen les xarxes socials en què Eduard Esteve Riba té perfil obert:

– Instagram

– Facebook

– Twitter

– Youtube

– Spotify